hari ditimbangnya amal manusia dinamakan

hHari ditimbangnya amal manusia dinamakan…

a. Yaumul Mizan

b. Yaumul akhirat

c. Yaumul Hisab

d. Yaumul Ba’ats

Jawaban

Yaumul Mizan adalah hari dimana ditimbangnya perbuatan baik dan buruk seseorang ketika di dunia. Selanjutnya manusia akan mendapat ganjaran atas apa yang telah dikerjakannya.

Jadi, macam syahadat adalah A. Yaumul Mizan.