Jumrah yang ketiga bernamaJumrah yang ketiga bernama

a. Jumrah ula

b. Jumrah wustha

c. Jumrah Aqabah.

d. Jumrah auwalu

Jawaban

Jumrah yang dilempar pada jumrah ketiga disebut dengan istilah jum’rah aqabah. Jumrah yang pertama disebut dengan stilah jumrah ‘ula . Sedangkan jumrah yang kedua disebut dengan istilah jumrah wustha. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C

Pembahasan
Melempar jumrah merupakan salah satu dari beberapa amalan yang tergolong dalam wajib haji. Amalan-amalan yang tergolong dalam amalan wajib haji adalah sebagai berikut

Amalan pertama : Niat melakukan ihram
Amalan Kedua : Mabit di mudhalifah
Amalan Ketiga : Melempar jumrah aqabah
Amalan Keempat: Mabit di mina
Amalan Kelima : Melempar jumrah ula, jumrah wustha dan jumrah aqabah
Amalan Keenam: Melakukan amalan thawaf wada’